pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 1 مرداد 1403  
خبر
آغاز گشتهای تحقیقاتی به منظور تعیین توده زنده و زمان آزاد سازی صید میگو در استان هرمزگان
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
به منظور بررسی وضعیت ذخیره میگو، تعیین توده زنده و زمان شروع فصل صید میگو در استان هرمزگان، گشت های تحقیقاتی از تاریخ 25/6/1396 آغاز گردیده است که به مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.
این گشت ها با استقرار کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بر 5 فروند شناور صیادی از منطقه سیریک تا درگهان در شمال جزیره قشم انجام می گردد و با استفاده از تور ترال کف (Bottom trawl) لایه های عمقی 5-2، 10-5 و 20-10 متر مورد بررسی قرار می گیرند. تورکشی در فواصل زمانی یک ساعت بوده و تراکم ذخیره میگو در مناطق مختلف زیستگاهی مورد ارزیابی قرار می گیرد و سپس با توجه به وسعت صیدگاه های مختلف، میزان توده زنده میگو محاسبه و از آن، میزان مجاز و قابل برداشت از ذخیره تعیین می گردد. همچنین در این گشتها وضعیت رشد میگوهای جوان مطالعه گردیده و زمان رسیدن میگوها به اندازه اقتصادی برداشت محاسبه شده و بر اساس آن زمان آزاد سازی فصل صید میگو نیز تعیین می گردد. قابل ذکر است که در گشت های مذکور شرایط محیطی آب و بستر دریا نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این گشت به اداره کل شیلات استان هرمزگان ارسال خواهد شد تا در مدیریت صید میگو مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا پس از اعلام زمان آزاد سازی و در طول فصل صید نیز بخش بیولوژی و ارزیابی ذخائر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با آنالیز داده های حاصل از صید روزانه شناورهای صیادی اقدام به پایش ذخیره نموده و با توجه به تراکم میگو در صیدگاه همکاری لازم را با اداره کل شیلات استان برای اعلام خاتمه صید و حفظ و پایداری ذخایر میگو به عمل خواهد آورد.
يک شنبه 26 شهریور 1396
تعداد بازديد:1652
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co