pgoseri.ac.ir > صفحه اول
ثبت نام ورود
English web site   صفحه اول     دو شنبه 1 مرداد 1403  
خبر
افزایش ذخایر جمعیت های جوان ماهیان تجاری در زیستگاه های مصنوعی بستانه و سلخ
منبع خبر : روابط عمومی پژوهشکده
گشت بهاره پروژه "ارزیابی تنوع و برآورد زی توده ماهیان با تاکید بر مدیریت شیلاتی در زیستگاه های مصنوعی بندر بستانه و بندر سلخ" به مدت یک هفته ا زتاریخ 20/3/1396 لغایت 24/3/1396 در دو منطقه بندر بستانه و بندر سلخ انجام شد. این پروژه که با حمایت مالی اداره کل شیلات استان هرمزگان در حال انجام است، پس از بازخورد مثبت نتایج حاصل از استقرار زیستگاه های مصنوعی در دو منطقه ملو(بندرلنگه) و جزیره کیش، و افزایش ذخایر ماهیان برخی از گونه های مهم تجاری از جمله هامور معمولی، شهری معمولی، کوپر و... در صیدگاه های مجاور محل استقرار زیستگاه های مصنوعی در این دو منطقه به درخواست تعاونی¬های صیادی بنادر بستانه و سلخ و با سرمایه گذاری اداره کل شیلات استان صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از این گشت نشان داد جمعیت غالب در زیستگاه مصنوعی بندربستانه پیش جوان (Pre-Juvenile)دو گونه غالب سرخو معمولی(Lutjanus johni) و شهری معمولی (Lethrinus microdon) و در زیستگاه مصنوعی بندر سلخ جمعیت جوان هامور معمولی(E. coioides) و شانک زرد باله(A. arabicus) بوده است. هر چند که در هر دو ایستگاه جوان¬های گونه های ماهیان تجاری مشاهده و مطالعه گردید، اما انبوهی از ذخایر مرجان¬های گورگونیم و اسپیرال در مجاورت زیستگاه بندر بستانه، و بارناکل ها و تونیکت ها بر روی زیستگاه های مصنوعی در این منطقه و بندر سلخ به همراه جوان¬های ماهیان تجاری و ماهیان تزئینی باعث غنای زیستی در این مناطق گردیده است. این پروژه در دست اجرا بوده و نتایج نهائی آن پس از اتمام اطلاع رسانی خواهد شد.
شنبه 3 تیر 1396
تعداد بازديد:1691
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
Powered by taJan System Co